Ambassadeur

Xandres

Wie is… Xandres?

Het verhaal van het Belgische modehuis Xandres gaat terug tot 1927, toen het nog Andries & Co heette en werkkledij op de markt bracht. Intussen heeft het modebedrijf naast corporate fashion ook twee succesvolle merken onder haar vleugels: Xandres en Xandres Gold voor vrouwen met een maatje meer. Elk van die merken staat garant voor premiumkwaliteit, zowel qua pasvorm en comfort als op esthetisch vlak.

Xandres beseft dat duurzaam werken een must is geworden. Daartoe heeft het een strategisch plan ontwikkeld dat ‘design to waste’ resoluut de rug toekeert en inzet op verantwoorde sourcing, klimaatneutrale logistiek, transparante productiesites, duurzame verpakkingen en een gesloten kringloop.

Xandres

Grondstoffen

Grondstoffen

Materialendatabase en actieplan voor leveranciers

Xandres koopt bewust slechts bij een beperkt aantal landen en leveranciers in om de transportbelasting te beperken. Een groot deel van de inkoop komt uit Portugal, Italië en China, een kleiner deel uit India, en met sommige van die leveranciers werkt Xandres al meer dan vijfentwintig jaar samen. Het bedrijf draagt intensieve en langdurige samenwerkingen hoog in het vaandel en laat haar inkoopteam regelmatig naar het buitenland reizen om haar partners te bezoeken.

Om uiteindelijk te komen tot een volledige ‘responsible sourcing’ stelt Xandres momenteel een enquête op om de sociale en ecologische risico’s bij haar partners in kaart te brengen en hier concrete actieplannen aan te verbinden. Verder wil het modebedrijf op korte termijn een materialendatabase ontwikkelen. Daarin zal het alle stoffen, maar ook onder meer de fournituren opnemen en voor elk van hen aangeven welke certificaten beschikbaar zijn.

Ontwerp

Ontwerp

Tijdloos design en plannen voor een meetbaar kwaliteitsframework

Xandres, Xandres Gold en Xandres Studio staan gelijk aan kwalitatief en tijdloos design. Bovendien probeert Xandres de hoeveelheid afval te beperken door alle materialen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Verder is Xandres volop bezig met de uitwerking van een kwaliteitsframework dat bestaat uit een persoonlijke definitie van kwaliteit en de mogelijkheden om dit consistent te meten, zodat de inspanningen op dit vlak objectief verifieerbaar worden. Daarnaast gaat het bedrijf meer inzetten op de Essentials en Classics collecties. Deze collecties zijn altijd op stock en bestaan uit zo duurzaam mogelijke modellen.

Productie

Productie

Sensibilisering en doorlichting van alle partners

Het gebruik van schadelijke stoffen tijdens het productieproces is uit den boze. Xandres zegt bijvoorbeeld nee tegen het zandstralen van jeans, en werkt waar mogelijk met natuurlijke kleurstoffen.

Xandres heeft een team van stiksters in een eigen atelier in Destelbergen, maar ook bij de buitenlandse productiepartners houdt het de vinger aan de pols via regelmatige bezoeken. Het bedrijf wil echt samen met die partners richting duurzaamheid evolueren, en hen nog verder sensibiliseren, doorlichten en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren. Het stelt momenteel een vragenlijst op, en een gedragscode die elke partner zal moeten ondertekenen.

Verkoop

Verkoop

Systeemoptimalisatie i.s.m. logistieke partner

Bij de herinrichting van winkels investeert Xandres consequent in energiezuinige ledverlichting, en de tasjes die het aan de kassa uitdeelt zijn van gerecycleerd plastic. Maar Xandres beseft dat er heel wat meer duurzaamheidswinst te halen valt door nog beter te kijken naar de verpakkingsmaterialen. Het is daarom met een marktonderzoek gestart en overlegt met haar logistieke partner om de impact op dit vlak te verkleinen. Net als bij de productie hecht Xandres veel belang aan een nauwe samenwerking met vertrouwde bedrijven die het aanmoedigt om mee op de duurzaamheidskar te springen. Xandres wil dus met haar huidige logistieke partner stappen blijven zetten in plaats van over te schakelen op een andere partner die al wat verder staat.

Concrete doelen zijn: minder én 100% recycleerbare primaire verpakking en hergebruik van primair en secundair verpakkingsmateriaal (en de oprichting van een bijbehorend take-backsysteem). Zo kijkt Xandres onder meer naar kwaliteitsvolle hoezen en dozen die het kan hergebruiken.

Gebruik

Gebruik

Onderhoudstips en ideeën voor een hersteldienst

Door onder meer te focussen op het onderhoud van haar stukken wil Xandres hun gebruiksduur zo lang mogelijk rekken. Dit voornemen valt uiteen in drie concrete actiepunten. Ten eerste bekijkt Xandres of het onderhoudstips kan uitwerken die helemaal passen binnen het kwaliteitsframework dat momenteel vorm krijgt. Ten tweede wil het bedrijf marketingacties voeren rond goed gebruik en het lang mooi houden van hun stukken. Ten derde verkent het de mogelijkheden om een
repair-programma uit te bouwen.

Einde leven

Einde leven

Plannen voor terugneemprogramma’s

Op langere termijn plant het bedrijf dan weer 50% van haar verkochte kleding opnieuw in te zamelen, en de teruggenomen materialen maximaal te hergebruiken. Het zoekt hiervoor naar partners om samen de kringloop te sluiten.

CEO Labels by Andres- Patrick Desrumaux

Voor welke uitdagingen staan jullie?

Desrumaux: “Communicatie staat hier hoog op de agenda; we vinden het belangrijk om eerlijk te communiceren. Hierbij is het enerzijds zoeken naar een manier om eraan te beginnen, en anderzijds beseffen we dat we nog niet 100% perfect zijn. Dat laatste openlijk toegeven houdt natuurlijk altijd het risico in dat je door de pers geviseerd wordt. We laten ons daar echter niet door uit het lood slaan, want transparantie betekent voor ons ook praten over wat (nog) níet lukt.”

Patrick Desrumaux (CEO Xandres)

Wat betekent duurzaamheid voor jullie?

Patrick Desrumaux: “Duurzaamheid draait voor ons in de eerste plaats om de lange levensduur van een product, en dus om kwalitatieve stukken met een tijdloos design. Daarnaast betekent duurzaamheid voor ons onze volledige supply chain onder controle hebben: van werken met duurzame materialen en betrouwbare partners tot op termijn de kring sluiten met
terugneemprogramma’s.”

Welke les(sen) willen jullie delen?

Desrumaux: “Teamwork makes the dream work. Niet alleen het management is heel toegewijd; hebben we een kernteam in het leven geroepen dat regelmatig samenkomt en dat zorgt dat duurzaamheid in de rest van het bedrijf leeft. De volledige organisatie staat daardoor achter onze duurzaamheidsinspanningen en die betrokkenheid werpt zijn vruchten af.”

Deze informatie dateert van augustus 2019. Benieuwd waar Labels by Andres nu staat? Neem gerust contact op met communicatie@xandres.be!

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.