Disclaimer

Deze website is eigendom van Flanders DC en Vlaanderen Circulair
Contact info:

Flanders DC
Telephone: +32 3 226 14 47
E-mail: info@flandersdc.be

Vlaanderen Circulair
Telephone: +32 15 71 16 58
E-mail: info@plan-c.eu

Juridische mededeling

Deze mededeling regelt het gebruik van deze website en van alle informatie die zich erop bevindt.

Algemeen

Flanders DC en Vlaanderen Circulair besteedden veel zorg aan de samenstelling van deze online gids, maar kunnen de correctheid van de informatie niet altijd garanderen. Omdat de wereld van de circulaire mode in sneltreinvaart verandert, kan het zijn dat informatie achterhaald geraakt, of dat niet altijd de laatste nieuwe informatie te vinden is op de pagina’s.

Om zo veel mogelijk bij te blijven, zal het team achter de gids op vaste tijdstippen een update doen van zowel de inhoud, de tips & tricks, als de cases. De gebruiker moet er zich dan ook steeds van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Noch Flanders DC, noch Vlaanderen Circulair kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen waarnaar doorgeklinkt wordt vanuit de gids.

Dank bij voorbaat om eventuele fouten of onvolledigheden te signaleren aan info@flandersdc.be.
Wat bronnen betreft, verwijzen we graag naar de pagina ‘contributors’. Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij niet correct geciteerd werd, of dat de  bronvermelding onvoldoende duidelijk is, laat hij of zij dat ook weten via info@flandersdc.be, zodat we dit onmiddellijk kunnen aanpassen. Indien we een bijdrage vergaten te vermelden, gelieve dit te melden op hetzelfde e-mailadres.

De toegang tot deze website, van Flanders DC en Vlaanderen Circulair, en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Copyright Flanders DC en Vlaanderen Circulair. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij Flanders DC en Vlaanderen Circulair of werden opgenomen met toestemming van de respectieve eigenaars.
Het is toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen.
Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch Flanders DC en Vlaanderen Circulair, noch haar directieleden of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.
Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijg je mogelijk automatische links aangeboden naar andere Internet sites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat Flanders DC en Vlaanderen Circulair banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel Flanders DC en Vlaanderen Circulair ervan uitgaan dat die andere sites je belangstelling verdienen, kunnen noch Flanders DC, noch Vlaanderen Circulair, noch hun directieleden of werknemers op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door Flanders DC en Vlaanderen Circulair geverifieerd of goedgekeurd. Indien je vaststelt dat je op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kan je altijd naar deze site terugkeren via de pijl "Vorige" of door het domeinadres van Close The Loop op te geven: http://www.close-the-loop.be.

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Daarbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens vergaard of opgeslagen.
Wanneer je contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (je naam, postadres, e-mail adres, de aard van je verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan je verzoek. Deze informatie zal ons helpen je achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor je behoeften. Je mag geen informatie over andere leden van je gezin verstrekken zonder hun toestemming. Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand. De verantwoordelijke van het bestand is Flanders DC, Nationalestraat 28/2, 2000 Antwerpen. De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens. Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Privacy policy

Flanders DC en Vlaanderen Circulair geloven dat jou privacy belangrijk is. Terwijl meeste van de informatie op deze website beschikbaar is, zonder om uw persoonlijke gegevens te vragen, kan de gebruiker gevraagd worden naar persoonlijke informatie. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om een betere service te verzorgen (bv. voor onze customer database, om gebruikers up-to-date te houden van onze activiteiten, ezv.). De gebruiker mag, vrij van kosten en op verzoek, altijd voorkomen dat zijn gegevens gebruikt worden voor de doeleinden van direct marketing. Hierom kan de gebruiker contact opnemen met het Flanders DC, Nationalestraat 28/2, 2000 Antwerpen of via info@flandrsdc.be. De persoonlijke gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden (en wanneer dit toch zou voorkomen zal u worden geïnformeerd).
In overeenstemming met de wet met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens van 8 december 1992, de gebruiker heeft het recht tot het onderzoeken en mogelijks verbeteren van zijn/haar persoonlijke gegevens. Onderworpen aan het bewijs van identiteit (kopie van de gebruiker’s identiteitskaart), kan je via geschreven, gedateerd en gesigneerde weg een verzoek sturen naar: Flanders DC, Nationalestraat 28/2, 2000 Antwerpen of via info@flandersdc.be, en ontvang zonder kosten een geschreven statement van de gebruiker’s persoonlijke gegevens. Indien nodig, mag je ook vragen om incorrecte, onvolledige en irrelevante gegevens aan te passen.

Flanders DC en Vlaanderen Circulair kunnen niet-persoonlijke gegevens anoniem verzamelen of samenvoegen, zoals: browser type, IP adres of gebruikte operating systeem  of de domeinnaam van de website dat je naar en van  onze website heeft doorverbonden, om optimale effectiviteit te verzekeren van onze website voor alle gebruikers.

Gebruik van cookies

Gedurende een bezoek naar de website, kunnen er cookies geplaatst worden op de harde schijf van uw computer. Dit is enkel om er zeker van te zijn dat onze website aangepast is aan de noden van de gebruikers terugkerend naar onze website. Deze kleine bestanden, gekend als cookies, worden niet gebruikt om informatie te verkrijgen over de surf gewoontes  van de bezoeker op andere websites. Uw internet browser maakt het mogelijk om deze cookies uit te schakelen, U ontvangt een waarschuwing wanneer een cookie geinstalleers werd of wanneer de cookies verwijderd werden van uw harde schijf. Met dit doel, consulteer de help functie van uw internet browser.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.